Románia, Székelyszentkirály, Bálint utca, 166 szám
0040-266-346 123
office@sziklakert.ro
Foglaljon most
Székelyszentkirály
1301919150

Székelyszentkirály a Bosnyák-patak völgyében több mint 2 kilométer hosszúságban húzódik észak–déli irányban. Ettől az iránytól eltérő nagyobb utcái a Lászlók utcája, vagy Telekfalvi utca, amely Székelyfancsalba vezet. Ez az utca kelet–nyugat irányba húzódik. A másik nagy utca a Balázsok dombját öleli körül, majd északkelet irányban az útján Küküllőkeményfalvára lehet eljutni. Jelentős még a Bálintok utcája, amelyre a főútról Oroszhegy irányába haladva jobbra lehet ráfordulni. Ennek az utcának azért van jelentősége, mert szinte az összes házai újak, nem olyan rég épültek, bár van már köztük 25-30 éves is.

Székelyszentkirály első okleveles említése 1566-ra esik. Időközben, pontosan 2000-ben előkerült egy hiteles dokumentum, amely arról győz meg minket, hogy 1450-ben Szentkirálynak már iskolája volt.

A falunak a neve Szent Istvántól, a szent királytól származik. Istvánt halála után 45 évvel avatták szentté 1083-ban. A róla elnevezett falvak a Szentkirály elnevezésűek, ettől a dátumtól tarthatják lehetségesnek, hogy településük létezett. A Szentkirálynak nevezett falvak csak akkor kaphatták nevüket, amikor még csak egy magyar király volt a szentté avatottak között.

Romai katolikus templom

A falu közepén két utca közti dombocskán épült, kelet-nyugati tájolásban. A késő barokk és klasszicista stíluselemeket hordozó épület kőtemplom tornyának nyugati falán építési dátum áll: 1796-1799.

A régi templomot 1796-ban lebontották. A templomot Szent István tiszteletére szentelték fel. A búcsújárás minden évben augusztus 20-án van.

A toronyaljból fa csigalépcső vezet a nyugati karzatra és a toronyba. Mind a hajót, mind a sokszögzáródású szentélyt kívül-belül lizénák tagolják. A belső teret késői kosáríves hevederekkel osztott, lapos boltozat fedi. A szentély északi falához sekrestye csatlakozik. A sekrestyében, a keleti falban esetleg másodlagosan elhelyezett késő gótikus és reneszánsz elemekkel díszített szentségtartófülke található. A fülkét a falsíkból kiemelkedő tagozat kerteli. Alsó keretére rézsűs állású címerpajzs támaszkodik, rajta domborúan faragott kettős kereszt. A templom védőszentjének Szent István királynak attribútuma. Ez a kőfaragvány a XV.-XVI: század fordulója táján készülhetett.

A templomban egy gótikus XV. századi kő keresztelőmedencét is őriznek. Formája kehely alakú, nyolcszögű felső résszel és ennek megfelelő szárral, mely sarokprizmák közvetítésével támaszkodik a négyszögű talpra. Egyik lapján festett felszentelési kereszt nyoma látszik, egyéb díszítés nincs rajta. Vidékünkön Lövétén és Fenyéden találunk hasonló darabokat.

A Szenttamási Domus História szerint Szenttamás egyike a Székelyföld legrégibb egyházközségének. Már a XIV. században létezett, mint anyaegyház, melyhez akkor Kadicsfalva, Lengyelfalva, Fancsal, Ülke és Tibód tartozott. Szentkirálynak abban az időben temploma volt, mert ha nem, ők is Szenttamásra kellett volna járjanak szentmisét hallgatni. De Szentkirály sosem volt filiája egy anyaegyháznak sem.

A régi templom részleges pusztulását az 1784-es vizitáció jegyezte fel és rá 12 évre fognak hozzá a lebontásához és új templom építéséhez, amelyet 1899-ben fejeznek be. Tehát 204 éve áll a mai templomunk, a Balázsok dombjának nevezett magaslaton.

Megközelítés:

Székelyszentkirályt Székelyudvarhelyről lehet elérni a 13A nemzeti műúton, amely Udvarhely központjából halad Csíkszereda irányába. A város kijárata előtt azonban balra kell kitérni Kadicsfalvára, és már rajta is vagyunk a községi úton, amely Oroszhegy központjában ér véget. Ez az út gidres-gödrös, földút, de mégis jobb, mint a Tibód előtt balra kanyarodó ugyancsak földút, amely Székelyszenttamáson és Ülkén át egészen Székelyfancsalig tart. A Szentkirályon áthaladó községi út előnye, hogy legalább széles, és jobban karban tartják, mint az előbb említett Fancsalig vezető utat.

A község falvainak Székelyszentkirály viszonyított távolsága:

Székelyszentkirály – Oroszhegy – 4 km
Székelyszentkirály – Tibód – 3 km
Székelyszentkirály – Fancsal – 2 km
Székelyszentkirály – Fancsal – Ülke – 4 km
Székelyszentkirály – Üknyéd – 5 km
Székelyszentkirály – Tibód – Szenttamás – 5 km
Székelyszentkirály – Székelyudvarhely – 6 km